Colofon

De cursus Politiek Actief is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. De cursus Politiek Actief wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten, provincies en waterschappen.

Deze online toolbox is gelanceerd in september 2019.

Inhoud cursus en tekst online toolbox: ProDemos, Den Haag
Vormgeving en technische realisatie: Studio Parkers, Amsterdam
Illustraties: Studio Parkers
Foto’s: ProDemos/Bart van Vliet
Fotografie promotiemateriaal cursus Politiek Actief: Studio Johan Nieuwenhuize

ProDemos
Hofweg 1H
2511 AA Den Haag
politiekactief@prodemos.nl
070-7570200