De gemeenteraad

Benodigdheden Lokaal met beamer en flip-over

  1. Terugblik en programma
  2. Formele en informele vormen van beïnvloeding
  3. Taken en rollen van de gemeenteraad
  4. De gereedschapskist van het raadslid
  5. Speeddaten met gemeenteraadsleden
  6. Afsluiting

De deelnemers krijgen inzicht in:

  • de taken en rollen van de gemeenteraad
  • de instrumenten die een raadslid tot zijn/haar beschikking heeft

Programma

19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma
Bespreking programma en leerdoelen bijeenkomst 3
19.40 uur Invloed op de besluitvorming (vervolg)
20:00 uur Taken en rollen van de gemeenteraad
20:30 uur De gereedschapskist van een raadslid
21:00 uur Pauze
21:10 uur Speeddaten met raadsleden
21:55 uur Afsluiting

Terugblik en programma

10 min

Bespreking programma en leerdoelen.

Formele en informele vormen van beïnvloeding

20 min

Presentatie door de griffie

Op welke manieren kunnen inwoners van jouw gemeente invloed uitoefenen op het beleid? Schets de verschillende mogelijkheden.

Taken en rollen van de gemeenteraad

30 min

De drie rollen van de gemeenteraad

Aan bod komen de vorming van een coalitie en de verschillende rollen die de gemeenteraad heeft.

De gereedschapskist van het raadslid

30 min

Welke instrumenten kan een raadslid inzetten? Toelichting aan de hand van de PowerPointpresentatie en filmpjes.

Speeddaten met gemeenteraadsleden

45 min

De deelnemers gaan in gesprek met raadsleden. Hoe vervullen zij hun taken en rollen?

Afsluiting

5 min

Korte vooruitblik op de volgende bijeenkomsten: debattraining (bijeenkomst 4) en bijeenkomst 5.

Wil je meer weten over de taken en rollen van de gemeenteraad? Ga naar de informatie op onze website:

Informatie over politiek op de website van ProDemos

Start je cursus

Wij sturen je een link om in te loggen op je persoonlijke cursuspagina.

Toch te veel werk? Schakel ProDemos in!

Alle bijeenkomsten