Raadsvergadering en gemeentefinanciën

Benodigdheden Raadsvergadering en certificaten

  1. Welkom en start programma
  2. De gemeentefinanciën in vogelvlucht
  3. Bijwonen van een raadsvergadering
  4. Evaluatie
  5. Uitdelen van de certificaten

De deelnemers krijgen inzicht in:

  • De deelnemers krijgen op hoofdlijnen inzicht in hoe de begroting van een gemeente eruitziet
  • De deelnemers krijgen inzicht in de vergaderstructuur van de gemeenteraad en inzicht in het verloop van de raadsvergadering

Programma

19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma
19:35 uur Gemeentefinanciën in vogelvlucht
20:10 uur Bezoek aan de raadsvergadering
21:30 uur Evaluatie van de cursus
21:40 uur Uitreiken certificaten en afsluiting

Let op:
Dit programma is een voorbeeld van hoe de avond eruit kan zien. De precieze indeling van het programma is afhankelijk van wat er wanneer besproken wordt in de raad. Kies een moment dat interessant is om bij te wonen.

Het is leuk als de burgemeester of een wethouder de certificaten kan uitreiken. Het programma wordt dus ook afgestemd op de agenda van de burgemeester (die als voorzitter van de Raad beperkt beschikbaar zal zijn).

Welkom en start programma

5 min

De gemeentefinanciën in vogelvlucht

35 min

Hoe komt de gemeente aan geld en waar geeft ze het aan uit? Een presentatie over de inkomsten, uitgaven en planning en control cyclus.

Bijwonen van een raadsvergadering

90 min

De deelnemers krijgen inzicht in de vergaderstructuur van de gemeenteraad en inzicht in het verloop van de raadsvergadering.

Evaluatie

10 min

Wij raden aan om de cursus kort te evalueren. Stel vragen over de organisatie en voorbereiding, de bijeenkomsten, de gastsprekers, de materialen en de cursusleider.

Uitdelen van de certificaten

15 min

De deelnemers ontvangen een certificaat.

Start je cursus

Wij sturen je een link om in te loggen op je persoonlijke cursuspagina.

Toch te veel werk? Schakel ProDemos in!

Alle bijeenkomsten