De gemeente

Benodigdheden Lokaal met beamer en flip-over

  1. Voor aanvang
  2. Terugblik en programma
  3. Actief in de politiek
  4. Hoe werkt de gemeente?
  5. Hoe hebben burgers invloed?
  6. Afsluiting

De deelnemers krijgen inzicht in:

  • de verschillende mogelijkheden om politiek actief te worden en/of hoe zij zich kandidaat kunnen stellen als gemeenteraadslid
  • het functioneren van de gemeente
  • de besluitvormingsprocedure binnen de gemeente
  • de vormen van beïnvloeding van het beleid van de gemeente

Programma

19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Start programma. Korte terugblik op bijeenkomst 1
Bespreking programma en leerdoelen bijeenkomst 2
19.45 uur Interview met twee raadsleden
20.10 uur Hoe werkt de gemeente?
Opdracht: ‘Krachtenveld gemeente’
20.55 uur Pauze
21:05 uur Hoe hebben burgers invloed op de besluitvorming?
21:55 uur Bespreking huiswerkopdracht bijeenkomst 3
22:00 uur Afsluiting

Voor aanvang

min

Leerdoelen van de deelnemers

Hang de leerdoelen die bij de vorige bijeenkomst zijn gemaakt op in de cursusruimte.

Terugblik en programma

15 min

Korte terugblik bijeenkomst 1 en programma en leerdoelen bijeenkomst 2

Laat een of meerdere cursisten herhalen wat er de vorige bijeenkomst is besproken. Zijn er vragen over wat er besproken is? (De huiswerkopdracht wordt later op de avond besproken.)

Actief in de politiek

15 min

Interview met raadsleden

Interview met een of twee gemeenteraadsleden over hoe zij politiek actief zijn geworden.

10 min

Hoe word je politiek actief?

Hoe kunnen de deelnemers politiek actief worden? Bespreek de procedure, voor zover dat nog niet aan bod is gekomen bij de gesprekken met de raadsleden.

Hoe werkt de gemeente?

5 min

Film: De taken van de gemeente

Introductiefilmpje over de taken van de gemeente.

20 min

Opdracht: 'Krachtenveld gemeente'

Het Krachtenveld Gemeente is een schematische weergave van de gemeente. Het geeft inzicht in de positie van de gemeente binnen het staatsbestel, en geeft de verhoudingen binnen en buiten het gemeentebestuur weer.

Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de verschillende onderdelen in op de juiste plek in het Krachtenveld.

20 min

Toelichting op de taken van de gemeente

Aan de hand van de dia’s worden de taken van de gemeente toegelicht.

Hoe hebben burgers invloed?

10 min

De besluitvormingsprocedure binnen een gemeente

Uitleg over hoe besluiten in een gemeente tot stand komen.

3 min

Film 'de gemeentepolitiek'

Hoe kun je als inwoner invloed uitoefenen op de besluitvorming van een gemeente?

7 min

Bespreken huiswerkopdracht bijeenkomst 2

Probeer een verbinding te leggen met de opdracht die de deelnemers zo direct gaan doen. Wellicht zit er een voorbeeld bij die je als situatie kunt gebruiken.

30 min

Opdracht: Hoe oefen ik als inwoner invloed uit?

Aan de hand van casussen kiezen deelnemers voor welke vorm van beïnvloeding ze kiezen. Op posters die zijn opgehangen in het lokaal staan negen manieren om invloed uit te oefenen.

Afsluiting

5 min

Uitleg huiswerkopdracht voor Bijeenkomst 3

Deelnemers formuleren vragen die ze de volgende bijeenkomst bij de ‘speeddate’ aan een politicus kunnen stellen.

5 min

Afsluiting

Afronding van de avond.

Wil je meer weten over hoe de gemeente werkt? Ga naar de informatie op onze website

Informatie over politiek op de website van ProDemos

Start je cursus

Wij sturen je een link om in te loggen op je persoonlijke cursuspagina.

Toch te veel werk? Schakel ProDemos in!

Alle bijeenkomsten