Introductie en algemene staatsinrichting

Benodigdheden Lokaal met beamer en flipover

 1. Kennismaking
 2. Introductie staatsrichting
 3. Verkiezingen en politieke partijen
 4. Afsluiting

De deelnemers krijgen inzicht in:

 • de rol van de gemeente, de provincie, het Rijk en de Europese Unie
 • de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende instituties in politiek Nederland
 • hoe verkiezingen in Nederland werken en welke politieke partijen er zijn

Programma

19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Welkom door de burgemeester
19.35 uur Kennismaking en formuleren leerdoelen
20.05 uur Kennisquiz
20:15 uur Introductie staatsinrichting (met het onderdeel ‘Krachtenveld’)
21.05 uur Pauze
21:15 uur ‘Assenstelsel’: Verkiezingen/politieke partijen
21:45 uur Bespreking huiswerkopdracht  bijeenkomst 2
21:50 uur Afsluiting

Praktische tips:

 • Achtergrondinformatie bij de onderwerpen in deze cursus kun je vinden op de website van ProDemos: ProDemos.nl/informatie over politiek.
 • Praat niet te snel, vermijd lange zinnen, let op vakjargon en moeilijke woorden. Leg begrippen en termen uit waar nodig. Controleer regelmatig of de deelnemers je hebben begrepen. Pas je voorbeelden aan de groep aan. Zo is de cursus voor iedereen goed te volgen en te begrijpen.
 • Controleer tijdig of er deelnemers zijn die hebben gemeld dat ze een beperking hebben. Stem je didactische en organisatorische keuzes af op wat deze deelnemers nodig hebben. Doe dit waar het kan in overleg met de deelnemer(s), zij zijn zelf vaak ook goed en creatief in het vinden van oplossingen. (kijk voor tips en handvatten in de cursushandleiding)
 • Alle filmpjes in de presentaties zijn ondertiteld. De filmpjes zijn ook beschikbaar met NGT-vertaling. Ga hiervoor naar het youtube-kanaal van ProDemos.
 • Print het programma voor de deelnemers en leg het voorafgaand aan de bijeenkomsten op de tafels.
 • Zorg dat je een presentielijst hebt die je rond kunt laten gaan.
 • Bekijk als cursusleider steeds wat een geschikt moment is voor een korte pauze.
 • Bij de meeste onderwerpen die worden behandeld is in de cursusmap achtergrondinformatie opgenomen. Verwijs hiernaar bij het behandelen van de onderwerpen (indien de cursusmappen beschikbaar zijn).
 • Als je geen gebruik maakt van de cursusmappen: overweeg om bij sommige onderwerpen achtergrondinformatie voor de deelnemers te printen van de website van ProDemos (zie hierboven) en dit uit te delen.

Cursusmappen bestellen? Neem contact op: politiekactief@prodemos.nl

Kennismaking

25 min

Kennismaking

De deelnemers maken kennis met elkaar en met de cursusleider.

5 min

Programma doornemen

Loop globaal het programma van de hele cursus met de cursisten door en bespreek de leerdoelen van deze bijeenkomst.

10 min

Kennisquiz

Aan de hand van een quiz testen de deelnemers hun kennis van politiek en democratie.

Introductie staatsrichting

5 min

Hoe wordt Nederland bestuurd?

Korte uitleg over de Nederlandse staatsinrichting.

35 min

Opdracht: Krachtenveld

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

10 min

De verschillende bestuurslagen

Toon het filmpje ‘Hoe wordt Nederland bestuurd?’ Dit filmpje geeft een introductie over de staatsinrichting en informatie over de verschillende bestuurslagen. Bespreek vervolgens de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen. Gebruik hiervoor de dia’s.

Verkiezingen en politieke partijen

5 min

Stemrecht en verkiezingen

Korte introductie over hoe het stemrecht en de verkiezingen werken.

10 min

Politieke partijen

Bespreek in vogelvlucht de geschiedenis van politieke stromingen, de verzuiling en het ontstaan van de politieke partijen zoals we die nu kennen.

 

20 min

Opdracht: Het Assenstelsel

Korte uitleg van de begrippen links, rechts, progressief en conservatief. De partijen die in de gemeenteraad zitten worden in een assenstelsel geplaatst.

Afsluiting

5 min

Huiswerk voor bijeenkomst 2

Opdracht aan de deelnemers: zoek in een van de lokale dagbladen of gemeentelijke huis-aan-bladen naar een bericht waarbij burgers of organisaties invloed hebben uitgeoefend op een besluit van jouw gemeente.

5 min

Afronding

Zijn er vragen? Herhaal wanneer en waar de volgende bijeenkomst is.

Wilt u meer weten over de verschillende bestuurslagen?

Informatie over politiek op de website van ProDemos

Start je cursus

Wij sturen je een link om in te loggen op je persoonlijke cursuspagina.

Toch te veel werk? Schakel ProDemos in!

Alle bijeenkomsten