Introductie en algemene staatsinrichting

Benodigdheden Lokaal met beamer en flipover

 1. Kennismaking
 2. Introductie staatsrichting
 3. Verkiezingen en politieke partijen
 4. Actief in de politiek
 5. Afsluiting

De deelnemers krijgen inzicht in:

 • de rol van de gemeente, de provincie, het Rijk en de Europese Unie
 • de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende instituties in politiek Nederland
 • hoe verkiezingen in Nederland werken en welke politieke partijen er zijn
 • de verschillende mogelijkheden om politiek actief te worden en/of hoe zij zich kandidaat kunnen stellen als gemeenteraadslid

Programma

19:15 uur Zaal open, inloop van de cursisten
19:30 uur Kennismaking en formuleren leerdoelen
19.55 uur Opbouw van de cursus
20.00 uur Kennisquiz
20:10 uur Introductie staatsinrichting (met het onderdeel ‘Krachtenveld’)
20.55 uur Pauze
21:05 uur ‘Assenstelsel’: Verkiezingen/politieke partijen
21:30 uur Actief in de politiek: interview met een gemeenteraadslid
22:00 uur Bespreking huiswerkopdracht bijeenkomst 2 en afsluiting

Praktische tips:

 • Achtergrondinformatie bij de onderwerpen in deze cursus kun je vinden op de website van ProDemos: ProDemos.nl/informatie over politiek.
 • We raden aan om het programma van de bijeenkomsten minimaal een week van tevoren te (laten) mailen naar de deelnemers.
 • Print het programma voor de deelnemers en leg het voorafgaand aan de bijeenkomsten op de tafels.
 • Zorg dat je een presentielijst hebt die je rond kunt laten gaan.
 • Bekijk als cursusleider steeds wat een geschikt moment is voor een korte pauze.
 • Bij de meeste onderwerpen die worden behandeld is in de cursusmap achtergrondinformatie opgenomen. Verwijs hiernaar bij het behandelen van de onderwerpen (indien de cursusmappen beschikbaar zijn).
 • Als je geen gebruik maakt van de cursusmappen: overweeg om bij sommige onderwerpen achtergrondinformatie voor de deelnemers te printen van de website van ProDemos (zie hierboven) en dit uit te delen.

Cursusmappen bestellen? Neem contact op: politiekactief@prodemos.nl

Kennismaking

5 min

Presenteer in vogelvlucht de cursus

Korte presentatie van het programma van de cursus en van deze bijeenkomst.

25 min

Kennismaking en formuleren leerdoelen

De deelnemers maken kennis met elkaar en formuleren hun leerdoelen voor de cursus.

10 min

Kennisquiz

Aan de hand van een quiz testen de deelnemers hun kennis van politiek en democratie.

Introductie staatsrichting

5 min

Hoe wordt Nederland bestuurd?

Korte uitleg over de Nederlandse staatsinrichting.

30 min

Opdracht: Krachtenveld

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de deelnemers de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

10 min

De verschillende bestuurslagen

Bespreek de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen.  Gebruik hiervoor de dia’s en een filmpje.

Verkiezingen en politieke partijen

5 min

Stemrecht en verkiezingen

Korte introductie over hoe het stemrecht en de verkiezingen werken.

5 min

Politieke partijen

Korte uitleg over de geschiedenis van politieke stromingen, de verzuiling en het ontstaan van de politieke partijen zoals we die nu kennen.

15 min

Opdracht: Het Assenstelsel

Korte uitleg van de begrippen links, rechts, progressief en conservatief. De partijen die in de gemeenteraad zitten worden in een assenstelsel geplaatst.

Actief in de politiek

25 min

Interview met een raadslid of twee raadsleden. Waarom is hij of zij politiek actief geworden?

Afsluiting

5 min

Huiswerk voor bijeenkomst 2

Opdracht: Zoek in een van de lokale dagbladen of gemeentelijke huis-aan-huisbladen naar een bericht waarbij burgers of organisaties invloed hebben uitgeoefend op het besluit van een gemeente.

Wilt u meer weten over de verschillende bestuurslagen?

Informatie over politiek op de website van ProDemos

Ik wil de cursus geven

Wij sturen je een link om in te loggen op je persoonlijke cursuspagina.

Toch te veel werk? Schakel ProDemos in!

Alle bijeenkomsten

 • 1 - Introductie en algemene staatsinrichting

  Kennismaking

  Introductie staatsrichting

  Verkiezingen en politieke partijen

  Actief in de politiek

  Afsluiting

 • 2 - De gemeente

  Kennismaking

  Introductie staatsrichting

  Verkiezingen en politieke partijen

  Actief in de politiek

  Afsluiting

 • 3 - De gemeenteraad

  Kennismaking

  Introductie staatsrichting

  Verkiezingen en politieke partijen

  Actief in de politiek

  Afsluiting

 • 4 - Debatteren

  Kennismaking

  Introductie staatsrichting

  Verkiezingen en politieke partijen

  Actief in de politiek

  Afsluiting

 • 5 - Raadsvergadering bijwonen

  Kennismaking

  Introductie staatsrichting

  Verkiezingen en politieke partijen

  Actief in de politiek

  Afsluiting